RHK tegemised

 
  Projekti/hanke nimi* Tellija Teostamise aeg Projekti/hanke maksumus (€)
  Autokütuste jaeostu ühishange V  RHK, Omavalitsused ja teised hankijad 2012 180 000  
  Kindlustusteenuste ühishange I  Riigihangete Keskus 2012 300 000  
  Lootsilaevale AHTO-06 peamasina kapitaalremondi teenus Aktsiaselts Eesti Loots 2012 49 701,42  
  Maardu linna Muuga elamupiirkonna ja Vana Narva mnt tööstuspiirkonna teede ja tänavate talihooldus Maardu Linnavalitsus 2012 250 000  
  Maardu linna staadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimis- ja ehitustöö Maardu Linnavalitsus 2012 100 000  
  Maardu linna staadioni jalgpalliväljaku rekonstrueerimis- ja ehitustöö III Maardu Linnavalitsus 2012 100 000  
  Multimeedia seadmete ostmine Tartu Kõrgema Kunstikooli õppelaborite sisustamiseks Tartu Kõrgem Kunstikool 2012 306 263,07  
  Operatiivkõneside (kõnekeskuse) lahenduse ostmine Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus 2012 184 940  
  Põltsamaa Ametikooli Praktikakorpuse ehitustööd Põltsamaa Ametikool 2012 2 100 000  
  Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse ehitustööde omanikujärelevalve Põltsamaa Ametikool 2012 14 000  
  Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse ehitustööde projektijuhi teenus Põltsamaa Ametikool 2012 12 000  
  Reisiteenuse tellimise ühishange III Riigihangete Keskus 2012 1 200 000  
  Toiduainete ostmise ühishange II  Riigihangete Keskus 2012 100 000  
  Vormsi saare jäätmejaama projekteerimis-ehitustööd Vormsi Vallavalitsus 2012 319 230,11  
  Ühishange toonerite ja prindikasettide ostmiseks printeritele ja koopiamasinatele III Riigihangete Keskus 2012 40 000  
  Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks I: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutustele ja ettevõtetele Riigihangete Keskus 2012 12 600 000 (eeldatav)  
  Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks II: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutu Riigihangete Keskus 2012 1 000 000 (eeldatav)  
  Arvutite ja monitoride ost ning rent II Riigihangete Keskus 2011 75 964  
  Autokütuste jaeostu ühishange IV Riigihangete Keskus 2011 170 000  
  Elektrienergia ostmine SA Tallinna Lastehaiglale SA Tallinna Lastehaigla 2011 155 710  
  Harku valla teede teehoiuteenuse ning liikluskorraldusvahendite hoolduse teenuse tellimine Harku Vallavalitsus 2011 2 341 915,20  
  Hullo multifunktsionaalse külakeskuse rekonstrueerimis- ehitustööd Vormsi Vallavalitsus 2011 434 130,45  
  Investeerimislaenu teenus hoonestusõiguse tagasiostu teostamiseks Riigi Kinnisvara AS-lt Keila Vallavalitsus 2011 3 751 737,12  
  Keila valla autobussiliinide teenindamine Keila Vallavalitsus 2011 70 000  
  Keila valla teede teehoiuteenuse ning liikluskorraldusvahendite hoolduse teenuse tellimine Keila Vallavalitsus 2011 130 000  
  Kullamaa multifunktsionaalse huvikeskuse ehitus- rekonstrueerimistööd Kullamaa Vallavalitsus 2011 572 654,83  
  Kütteõlide ja eridiislikütuste ostmine hulgimüügi korras II Riigihangete Keskus 2011 170 000  
  Kütteõlide ja eridiislikütuste ostmine hulgimüügi korras III Riigihangete Keskus 2011 50 000  
  Muuga Küla kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde teostamine Laekvere Vallavalitsus 2011 309 042  
  Mööbli ostmine – Kullamaa Multifunktsionaalne Huvikeskus Kullamaa Vallavalitsus 2011 41 524,50  
  Pärnu Muuseumi Aidahoone rekonstrueerimise lisatööd Pärnu Muuseum 2011 333 245,51  
  Pärnu Muuseumi aidahoonele teisaldatava mööbli, köögimööbli ning seadmete ostmine Pärnu Muuseum 2011  

120 478

 
  PÄRNU MUUSEUMI EKSPOSITSIOONI DISAINI JA TEOSTUSE IDEEKONKURSS Pärnu Muuseum 2011  
  Teenuste kontsessiooni andmine ühiselt korraldatud jäätmeveoks Mõisaküla linnas ning Karksi, Abja ja Halliste  Riigihangete Keskus 2011 1 000 000  
  Vormsi saarel automaattankla ehitustööde teostamine Vormsi Vallavalitsus 2011 120 000  
  Arvutite ja monitoride ost ning rent  Riigihangete Keskus 2010 121 432,13  
  Audru Valla asutustele  soojusenergia ostmine Audru Vallavalitsus 2010 573 670,96  
  Autokütuste jaeostu ühishange III   2010 95 867,47  
  Ilmastiku- ja jääkindla lootsilaeva Baltic 160E või sellega samaväärne ostmine Aktsiaselts Eesti Loots 2010 1 757 570,33  
  Koopiapaberi ühishange II Riigihangete Keskus 2010 63 911,65  
  Koopiapaberi ühishange III Riigihangete Keskus 2010 96 133,80  
  Kütteõlide ja diislikütuste ostmine hulgimüügi korras Riigihangete Keskus 2010 191 734,95  
  Lottemaa teemapargi asendiplaani, hoonete ja rajatiste ruumilise lahendamise, õueala lahendamise id SIHTASUTUS LEIUTAJATEKÜLA 2010  
  Majapidamispaberi ja puhastuskeemia ostmine  Riigihangete Keskus 2010 9 900  
  Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse projekteerimine Põltsamaa Ametikool 2010 31 316,70  
  Reisiteenuse tellimise ühishange I Riigihangete Keskus 2010 402 643,39  
  Reisiteenuse tellimise ühishange II Riigihangete Keskus 2010 100 000  
  Sauga Avatud Noortekeskuse ehitustööd III Riigihangete Keskus 2010 366 684,77  
  Sutlepa Vaba Aja Keskuse ehitustööd Noarootsi Vallavalitsus 2010 366 216,56  
  Toiduainete ostmise ühishange  Riigihangete Keskus 2010 1 278 233  
  Viru-Nigula Vasta Kooli lasteaia II korruse remonttööd Viru-Nigula Vallavalitsus 2010 50 000  
  Viru-Nigula Vasta Kooli lasteaia rekonstrueerimise – ehitustööde tellimine Viru-Nigula Vallavalitsus 2010 364 296,40  
  Viru-Nigula Vasta Kooli mööbli ost Viru-Nigula Vallavalitsus 2010 14 726,27  
  Ühishange toonerite ja prindikasettide ostmiseks printeritele ja koopiamasinatele II Riigihangete Keskus 2010 31 955,82  
  Autokütuste (bensiin, diislikütus) ning kerge kütteõli ostmine jae- ja hulgimüügi korras Riigihangete Keskus 2009 6 391 164,85  
  Autokütuste ühishange II Riigihangete Keskus 2009 159 779,12  
  Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul Päevakeskus Käo 2009 39 844,95  
  Hakkepuidu ostmine Põltsamaa Ametikool 2009 86 280,73  
  Investeerimislaenu teenus Avatud Noortekeskuse ehitamiseks Saue Linnavalitsus 2009 133 599,37  
  Mööbli ostmine Haljala lasteaiale Haljala Vallavalitsus 2009 37 478,30  
  Projekti ”Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul” tõlketööd Päevakeskus Käo 2009  

12 375,72

 
  Puhja Gümnaasiumi rekonstrueerimis- ehitustööd Puhja Vallavalitsus 2009 692 227,74  
  Põltsamaa Ametikooli katlamaja ja välistrasside renoveerimine Põltsamaa Ametikool 2009 825 239,99  
  Sauga Avatud Noortekeskuse ehitustööd Sauga Vallavalitsus 2009 349 043,38  
  Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse hoone hoolduskoristus Tallinna Tööstuspargid 2009 92 214,60  
  Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse hoone parkla operaatori teenus Tallinna Tööstuspargid 2009 268 045,45  
  Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse hoone tehnosüsteemide käidu- ja hooldusteenus Tallinna Tööstuspargid 2009 111 206,27  
  Ühishange sõidukite rehvide ostmiseks Riigihangete Keskus 2009 111 584,34  
  Ühishange toonerite ja prindikasettide ostmiseks printeritele ja koopiamasinatele Riigihangete Keskus 2009 564 737,39  
  Koopiapaberi ühishange Riigihangete Keskus 2008 151 473  
  Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse raamatupidamisteenuse tellimine Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 2008 82 829,50  
  Laenu võtmine investeeringute finantseerimiseks Osaühing Kümblus 2008  
  Laulasmaa Spordihoone ehitamine ehitustööde kontsessiooni andmise korras Keila Vallavalitsus 2008  
  Põltsamaa Ametikooli katlamaja ja välistrasside renoveerimise projekteerimine Põltsamaa Ametikool 2008 39 625,22  
  Pärnu J.V. Janseni tn 7 Saunahoone rekonstrueerimine Osaühing Kümblus 2008