RHK kompetentsid

RHK kompetentsid

 • Nõustamine teenusmudeli valikul
 • Teenusmudelile sobiva õigusega kooskõlas oleva hankelahenduse leidmine
 • Paindlikud hankemehhanismid ja ühishanked
 • Väärtuspõhised hanked
 • Innohanked ja dünaamilised hankesüsteemid
 • Sotsiaalselt vastutustundlikud hanked
 • Rohehanked
 • Ringmajandushanked
 • Kestlikud hanked
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Nõustamine oma ideele toetuste leidmisel ja (äri)mudelite ja teenuste disainimisel
 • Arengudokumentide ja eelnõude ettevalmistus ja koostamine
 • Rahastustaotluste koostamine
 • PPP koostöö
 • EL kaasrahastatavates projektides osalemine