RHK arvudes

Korraldatud tavariigihangete kogukäive: 71 000 000,00 €.
Millest korraldatud ühishangete kogukäive: 29 300 000 €
Ligikaudne kokkuhoid ühishangete tulemusena: 6 420 000 €
RHK omavalitsustest liikmeid: /täpsustamisel/
Koostööpartnerid avaliku sektori asutustest: 97
Koostööpartnerid kohalikest omavalitsustest: 82
Korraldatud, või konsulteeritud hankemenetluste arv: 240
Ühishanked: 30
Üleriiklikud koolitused: 3
Koolitused RHK liikmetele: 7