Kasulikud lingid

KASULIKUD LINGID

Riigihangete Register: riigihanked.riik.ee
Riigihangete seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001?leiaKehtiv
Euroopa Liidu riigihangete
direktiivid: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_public_directives_en.htm
Rahandusministeeriumi riigihangete kasulik teave: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/kasulik-teave
Euroopa Liidu riigihangete portaal: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
Eesti Linnade ja Valdade Liit: https://www.elvl.ee/
Riigi Tugiteenuste Keskus (riigihanked): https://www.rtk.ee/riigihanked/riigihanke-teenuse-korraldamine-ja-teenindatavad-asutused/korduma-kippuvad-kusimused
Euroopa Komisjon: Riigihangete poliitika EL-s: https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/tools-public-buyers_et