RHK liikmed

RHK liikmeks astumine

2017 aastal toimunud haldusreformi seisuga oli RHK liikmeid kokku 47
kohalikku omavalitsust. Liikmelisuse aluseks on vastava kohaliku omavalitsuse
volikogu otsus.

2023 aastal planeerime lõpetada haldusreformi käigus ühinenud omavalitsuste
liikmelisuse täpsustamise ning uuendamise.RHK liikmelisuse aluseks on vastava kohaliku omavalitsuse volikogu otsus.

RHK liikmeks astumiseks juhiste saamiseks palume edastada esialgne lihtkirjalik
sooviavaldus E-posti aadressile: rhk@rhk.ee.

RHK liikmeks astumine on tasuta ning RHK liikmetele ei kohaldu liikmemakse,
või muid perioodilisi rahalisi koormisi.